Deo obilaznice oko Beograda pušten u saobraćaj od 18h

Sektor B5 obilaznice oko Beograda, od petlje Orlovača do Straževice zajedno sa novim (levim) tunelom Straževica, pušten je u saobraćaj danas nešto pre 18.00 sati

Komentari

Preporuka