U ovoj situaciji možemo da zadovoljimo samo vitalno ugrožene: Rezerve krvi na minimumu u Srbiji

Nedostaju sve krvne grupe

Komentari

Preporuka