Dva nova registra na e-Upravi: e-testament i registar punomoćja: Skrivanje testamenta biće nemoguće

U okviru opšteg trenda digitalizacije u Republici Srbiji, a na kom insistira i razvija Vlada Srbije preko raznih projekata EU, javno beležništvo dobija dva nova elektronska registra koja će služiti povećanju pravne sigurnosti građana, rekao je za Tanjug član Izvršnog odbora Javnobeležničke komore Srbije Sava Dedajić

Komentari

Preporuka