Upali sa kapuljačama u baštu lokala u Lazarevcu i počeli da tuku gosta

Zadali mu više udaraca u glavu

Preporuka