Bajina Bašta je grad u kome se čuva ćirilica: Nova "kuća" srpskog pisma biće u stoletnoj školi

U opštini Bajina Bašta poslednjih godina posebna pažnja poklanja se baš ćirilici, a u ovom gradu nalazi se i Park ćirlice

Komentari

Preporuka