Podzemni grad kralja Aleksandra čuva mnoge tajne: Kamena devojka je jedinstven lavirint pod zemljom

Podzemni grad Karađorđevića građen je pod šiform Kamena devojka tokom tridesetih godina 20. veka, sa ciljem da bude sklonište za članove dinastije i vlade u slučaju rata

Komentari

Preporuka