Polupani izlozi lokala čiji su vlasnici Srbi u Bošnjačkoj mahali

Neke su komšije Albanci obavestili da su im polupani prozori na radnji

Preporuka