Čim reka nadođe, Slobodanova njiva je na udaru

Reke Drina i Sava izlile su se iz korita u Crnoj Bari i poplavile zemljište u nebranjenom delu. Najveće štete su na njivama zasejanim ozimim usevima, a u potezu Parašnica vodena bujica je presekla poljske puteve koji vode do vikend naselja na ušću Drine u Savu

Komentari

Preporuka