Vučević: Biće povećan broj pripadnika specijalnih jedinica sa 1500 na 5000 po naredbi predsednika

On je naveo da će Vojska Srbije imati 5000 vrhunski obučenih i pripremljenih vojnika, podoficira i oficira koji su završili najmoderniju, najsavremeniju obuku, treninge, teorijsku i praktičnu nastavu, koji imaju najsavremenije naoružanje i vojnu opremu i koji su spremni da brane otadžbinu, izvrše svaki zadatak u svakom trenutku i na svakom delu naše teritorije

Komentari

Preporuka