Nit kraća ulica, nit više prekršaja: Pakao Masarikove za vozače i pešake

Vozači su veoma smeli u ovoj ulici koja spaja Resavsku i Kneza Miloša

Preporuka