Eljšani: Razumemo zašto su meštani sela uplašeni, ali naređenje vlade je naređenje vlade

Na putu koji vodi od magistralnog puta iz pravca Leposavića do zaseoka Zaselje u Lešku, i nadalje do vrha brda na kom je prema odluci Vlade Kosova izvršena nelegalna eksproprijacija zemljišta, od jutros se radi na proširenju seoskog puta uz upotrebu teške mehanizacije.

Komentari

Preporuka