5 gradova u Srbiji ima najlošiji kvalitet vazduha

Vazduh bio zagađen i ranijih godina, ali merenja nisu vršena

Komentari

Preporuka