Voda prodire u lokal: Potop u lokalu Baka Praseta na Banovom Brdu

Ljudi su snimali, nemoćni da pomognu budući da je ulazila sa svih strana

Preporuka