Refundacija se vrši upravo na osnovu bilateralnih sporazuma

Direktorka službe informisanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandra Beslać rekla je da Republika Srbija i RFZO imaju potpisane bilateralne sporazume sa 21 državom o mogućnosti korišćena zdravstvenog osiguranje za vreme privatnog boravka u inostranstvu o trošku RFZO.

Komentari

Preporuka