Promocija master programa "Forenzičko računovodstvo" na Ekonomskom fakultetu

Projekat "Izgradnja forenzičko-računovodstvenih kapaciteta u Srbiji" ima za cilj uspostavljanje forenzičko-računovodstvene profesije u zemlji i stavljanje njenih potencijala u funkciju podizanja stepena efikasnosti i efektivnosti javnih institucija i državnih organa u prevenciji i borbi protiv finansijskog i privrednog kriminala.

Komentari

Preporuka