Izjava prvog komšije ubijenog S. A u Vlaškom Dolu

Komšija kaže da se nisu družili ni sa kim

Komentari

Preporuka