RomCast: Barvalipe tare romani čhib

O raštrako sekreteri kotar ministarstvo tare manušenge buća, o Ninoslav Jovanović, phenda ke si e romani čhib but barvali i mora te araćhelepe

Komentari

Preporuka