Hil: Za građane je važno da imaju priliku da iskažu svoja demokratska prava

Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil je danas u svojstvu stranog posmatrača izbora u Srbiji izjavio da je za građane važno da imaju priliku da iskažu svoja demokratska i ustavna prava i da glasaju.

Komentari

Preporuka