"Ko nas je sastavio neka nas nikada ne rastavi"

Uzbudljiva situacija začinjena je naoružanjem i dinamitom, baš kako tradicija i običaji tog kraja nalažu.

Komentari

Preporuka