Prebijao je dete preda mnom, vukao me za kosu i ostavljao u modricama

Ispovest žrtve koja je pretrpela nasilje u porodici

Komentari

Preporuka