Dr Begović u UN na Devetom partnerskom forumu

Dr Begović u UN na Devetom partnerskom forumu o nauci, tehnologiji i inovacijama za ciljeve održivog razvoja

Komentari

Preporuka