GS UN usvojila rezoluciju o Srebrenici sa 84 glasa za,19 protiv i 68 uzdržanih glasova

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je danas rezoluciju o Srebrenici

Komentari

Preporuka