Postavljeno "WiFi drvo" u parku u blizini 6. beogradske gimnazije

Na teritoriji Srbije je postavljeno 78 wifi drva

Komentari

Preporuka