Pas skakač: Čim ugleda vodu ne može da izdrži, a da se ne bućne!

Priprema... Pozor ... Buć!

Komentari

Preporuka