Ovo je svet u malom a krasi ga srpska Studenica

Minimundus je kolekcija najpoznatijih građevina sveta u malom a nalazise u Klagenfurtu u Austriji

Komentari

Preporuka