Muve razorile pijacu, zdravstvena organizacija zabrinuta za zdravlje ljudi

Mogle su se videti velike količine muva kako se skupljaju na svežim proizvodima

Preporuka