Zubi oštri pogled zao, taj za milost nije znao, strašno strašno: Kad predator lovi pesmica oživi

Ko se plaši morskog psa, plašiće ga se još više

Preporuka