Muziku miksuje na rešou, atmosferu plinom dovodi do usijanja, a papuče fura na glavi

Ovakvog "muzičara" do sada nismo videli

Komentari

Preporuka