Pogodite ko su: Nemaju kosti, postoje već 455 miliona godina a koža im se sastoji od sitnih zubića

Imaju šesto čulo jer pomoću elektroreceptornih organa koji se nalaze u blizini nosa, ušiju i očiju pomoću kojih mogu da osete elektromagnetna polja i svaku promenu u okeanu

Komentari

Preporuka