Pogodite ko su: Sićušne ali snažne, obazrive i inteligentne, ove ptice su nezvanično simbol Beograda

Žive svega 3 godine a i ovo malo života im je ugroženo radijacijom koja utiče na njihov nervni sistem

Komentari

Preporuka