Ne bije boj veličina, već srce u junaka: Malo prase uplašilo i oteralo kravu sa livade:

Prasence ima krizu indentita i nije svesno svoje minijaturne veličine, a krava,..

Preporuka