Dok su se grdosije ubadale i tukle ljudi se krili iza drvene ograde: Teška bitka slonova

Slon je zaista strahovit kada se razjari

Komentari

Preporuka