Primile je u krdo pa sada misli da je jedna od njih: Krave usvojile divlju svinju

Odbačena životinja se nedavno pojavila na farmi i uklopila u novu porodicu

Preporuka