Njegova umetnost "gori" ali doslovno: Umetnik stvara hiperrealistične portrete pomoću vatre

Pirografija ili pirogravura je umetnost slobodne ruke ukrašavanja drveta ili drugih materijala tragovima opekotina koji su rezultat kontrolisane primene zagrejanog predmeta kao što je žarač

Komentari

Preporuka