Pas sav ponosan vlasnici u stan doneo poklon - granu veličine omanjeg drveta

Pitbul nije prestajao da maše repom od uzbuđenja

Preporuka