Spasavanje terijera koji je 4 dana bio živ zakopan: Zečija rupa mu se obrušila na glavu

Pas je bio dehidriran ali inače nepovređen

Preporuka