Neprijatna scena u mehaničarskoj radnji: Automobil pao na radnika, urlikao od bola

Automobil je krenuo da pada prlikom spuštanja, radnik u želji da ga zadrži se okačio o točak. U sledećem momentu se našao ispod kola.

Komentari

Preporuka