Iznervirao kravu, a ona se ritnula i prosula hranu

Ovaj domaćin će zapamtiti ubuduće kako se tretira krava

Preporuka