Predstavljane publikacije J-20 Kragulj

Iz štampe je nedavno izašla nova publikacija J-20 Kraguj o ovom "partizanskom" avionu domaće konstrukcije autora Dragana Kolundžića i Vadimira Trifunovića Publikacija je prema rečima jednog od autora Vladimira Trifunovića prva u planiranoj ediciji o tipovima jugoslovenskih vazduhoplova, sa "ciljem popularizaje istorije domaćeg vazduhoplovstva na pristupačan način, kako u zemlji tako i van njenih granica".

Komentari

Preporuka