Tema : crkva

Darja ima 2 godine, a već zna da se krsti i izgovara molitvu