Tema : evakuacija

Evakuisani Kinezi sa stvarima koje su uspeli da sačuvaju