Tema : napad

Da je kriminalac biti lako to bi bio svako: Svi preživeli bliski vatreni obračun