U glavnom gradu ima preko 500 tastera na semaforima: Nisu svi namenjeni za brži prelazak ulice

Tasteri se pravilno koriste ako se vrši najava jednim pritiskom dugmeta na tasteru koje za to namenjeno

Komentari

Preporuka