Milan Marić: Sve je politika

Novi glumački izazov za Marića je kompleksan car Edip koji je u neznanju ubio svog oca i takođe u neznanju oženio svoju majku

Komentari

Preporuka