Policija u Beogradu pronašla 135 ilegalnih migranata

Lica su smeštena u prihvatni centar

Preporuka