Advokat okrivljenog Nikolova, koji je držao lekara kao roba, u Nišu: Žalićemo se na presudu

Miroslav Ristić, branilac Nikolova kazao je da je činjenica da odbrana i dalje ostaje pri stavu da je kazna prestroga te da nije sigurno ni da li je delo uopšte izvršeno.

Preporuka