Porfirije na liturgiji: Mir je ultimativna vrednost, zlo u Štrpcu da ne pomuti radost Božića

Patrijarh je rekao da treba da se molimo da zlo u Štrpcu ne pomuti radost Božića

Preporuka