Hiljade vernika na svečanoj božićnoj liturgiji u Crkvi Hristovog rođenja u Vitlejemu

U pećini u kojoj je Bogorodica donela Isusa na svet liturgiju je služio patrijarh jerusalimski Teofil Treći.

Preporuka