Dimitrijević: Mi ovde živimo vekovima, a oni su došli i opkolili nas dugim cevima

Na putu koji vodi od magistralnog puta iz pravca Leposavića do zaseoka Zaselje u Lešku, i nadalje do vrha brda na kom je prema odluci Vlade Kosova izvršena nelegalna eksproprijacija zemljišta, od jutros se radi na proširenju seoskog puta uz upotrebu teške mehanizacije.

Komentari

Preporuka