Vidović: "Naš istrenirani pas je ukazao na preživele ispod ruševina"

Rok nakon kojeg se donosi odluka o potpunom uklanjanju ruševina i prestanku traženja ljudi je sedam dana

Preporuka